Jak se přihlásit do ŠD

Povinností zákonných zástupců je účastníka do školní družiny přihlásit. Na základě přihlášky je do ŠD zapsán. Jednoznačně se dává přednost účastníkům 1. tříd, jejichž zákonní zástupci pracují. Účastníci 2. a 3. tříd budou přijímáni  na základě písemné žádosti zákonných zástupců, kterou mohou předat osobně či zaslat poštou v době od 3. 6. do 25. 6. 2019 Žádost dostane pořadové číslo a bude zaevidována. Na základě pořadového čísla bude sestaven pořadník přijetí účastníků. Žádosti lze podávat u hospodářky školy, vychovatelek ŠD nebo ředitelky školy. Jména přijatých účastníků budou zveřejněna na webových stranách školy a na dveřích hlavního vchodu školy nejpozději do 30. 6.

Poznámka

Účastníci 2. tříd budou přijímáni přednostně, pokud se přihlásí do 7. 6. 2019. Pak již nebude brán ohled na jejich pořadí.

Formuláře ke stažení

Zápisní lístek pro přijaté účastníky

Žádost o přijetí do ŠD

Omluvenka účastníka ŠD