5. A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Budíkovápastelka1
Počet žáků:      20
Rozvrh hodin
1. 2. 3. 4. 5. 6.
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 13.00 – 13.45
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek