Archiv pro rubriku: Aktuality

Opatření ke vstupu do budovy školy

Vážení rodiče, vzhledem k události, která se stala (vražda chlapce na střední škole), bylo doporučeno mateřským, základním, středním a učňovským školám v Břeclavi uskutečnit opatření, která se týkají vstupu do škol. Tato opatření nemají sloužit k omezení vstupu zákonných zástupců do škol, ale zvýšit bezpečnost žáků na školách. Ředitelka ZŠ Jana Noháče přijala tato opatření: všichni žáci a jejich zákonní zástupci vstupují do školy pouze hlavním vchodem, zákonní zástupci po osmé hodině mohou do budovy vstoupit pouze tehdy, když se u hlavních dveří ohlásí, řeknou jméno dítěte, kvůli kterému do školy vstupují, třídu popř. jméno pedagoga, za kterým jdou. Pokud zákonný zástupce vyzvedává dítě po skončení výuky, musí na něj čekat před školou (netýká se žáků prvních tříd). Zákonný zástupce může do školy vstoupit pouze v době, kdy dítě vyzvedává v mimořádných případech – lékař, nemoc dítěte, vyzvednutí obědu apod. Pedagog je předem upozorněn, že zákonný zástupce do školy vstoupí. Boční vchody do školy budou od pondělí 20. 10. 2014 zamknuty.

Břeclav dne 20. 10. 2014

Mgr. Iva Karlínová ředitelka školy

Podávání informací o žákovi

Vážení rodiče,

informace o Vašem dítěti (klasifikace, zadávání úkolů apod.) mohou třídní učitelé a ostatní pedagogové podávat pouze v době mimo vyučování, mimo dohledy, pracovní a jiné schůzky tzn.:

po předchozí domluvě ráno od 7,30 do 7,50 hod., nebo

v individuálních hodinách (tzn. v hodinách, na kterých se spolu dohodnete), nebo

na třídních schůzkách, pokud se na jejich organizaci dohodnou zákonní zástupci a třídní učitel na první třídní schůzce v září.

V opačném případě pedagogové nemusí zákonnému zástupci vyhovět. Toto opatření se vydává z důvodu ochrany a bezpečnosti žáků.