Archiv pro rubriku: Aktuality

Organizace výuky od 17. 5. 2021

Organizace výuky od 17. 5. 2021

Vážení rodiče a milí žáci!
Od pondělí 17. 5. 2021 končí rotační výuka, tj, třídy se již nebudou střídat a výuka bude probíhat ve škole současně pro všechny třídy.
Ruší se nařízení homogenních skupin, tzn. oddělení ŠD budou smíchané tak, jak to bylo nastaveno na začátku školního roku.
Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol
Rovněž se ruší zákaz potkávání na chodbách a v dalších společných prostorech.
Není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.
Preventivní antigenní testování bude probíhat jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.
Jen pevně doufám, že to tak vydrží do konce školního roku, a nejlépe napořád.

Mgr. Marcela Minaříková, ředitelka školy

Ranní školní družina

Ranní školní družina

Ve školním roce 2021/2022 bude na naší škole nově otevřena ranní školní družina pro děti 1. a 2. třídy. Přihlásit dítě a získat informace můžete na tel. čísle 777 104 959 nebo na emailu minarikova@zsjnohace.cz

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2021 – 2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

žáci s registračními čísly

Q30CF               SD6QY               IP34D

63JZX                COZVN               AAJAP

LY2XK               EUZUZ               CXIYD

FX266               AHW0X              KY0BR

7BXTA               NBF8S               0W5U1

YGNSD               U2Y70                MSS5G

ATAN2               X1IH8                D0IFO

HDCU6               PKF3C               A5BRO

7GGLZ               1BEFU

8M7QV              82UEK

jsou přijati od školního roku 2021/2022 k základnímu vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal do 15. dubna 2021 prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích a webových stranách školy. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Mgr. Marcela Minaříková, ředitelka školy

         

Testování žáků

Testování žáků

Dle pokynů MŠMT budou všichni žáci testováni dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) při vstupu do školy, a to pouze testy, které má škola k dispozici. Samotestování vlastními testy nebude povoleno.

V případě, že zákonný zástupce nepovolí testování svého dítěte, nebude dítěti umožněn vstup do školy. Žák bude omluven, ale nebude mu již poskytována distanční výuka v plném rozsahu. Úkoly budou zasílány dle dohody s třídním učitelem.

Dětem, které se nezvládnou samy testovat, bude umožněno testování za přítomnosti rodičů. Tyto děti se budou testovat v tělocvičně školy, ostatní děti se otestují ve své kmenové třídě.

Instruktážní video

MZ – testování žáků ve školách

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Testování – diagram

Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. bude zahájena prezenční výuka ve škole. Děti se budou střídat dle následujícího rozpisu:

lichý týden (12. 4. – 16. 4.) 2. A, 3., 5. A, 5. B třída

sudý týden (19. 4. – 23. 4.) 1., 2. B, 4. A, 4. B třída

Během výuky musí být dodržována všechna hygienická doporučení. Děti musí mít zdravotnickou roušku (ne látkovou).

Testování žáků – bližší informace vám sdělíme ihned po doručení pokynů z MŠMT.

Vyučovat se bude dle rozvrhu, v HV se nebude zpívat, TV bude dle počasí probíhat převážně venku. Budeme se snažit zařazovat co nejvíce venkovní výuku.

Školní družina – bude v daný týden pro děti, které do školy dochází na prezenční výuku. Skupiny školní družiny budou dodržovat rozdělení do tříd jednotlivých tříd.

Stravování – bude probíhat dle rozpisu, aby se jednotlivé třídy v jídelně nesetkávaly. U stravování budou dodržovány rozestupy a přísná hygienická opatření. Žáci budou na oběd automaticky přihlášeni dle rozpisu prezenční výuky, v případě nezájmu je nutno oběd odhlásit.

Stravování na distanční výuce  – vydávání obědů do jídlonosičů od 13:00 – 13:30, je nutné se přihlásit  k odběru obědu.

Dětem IZS je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Těmto dětem je zajištěno i stravování. Rodiče informují neprodleně ředitelku školy.

Nabídka na kroužky

Nabídka online kroužků – BERU KROUŽKY.CZ

Druhy on-line kroužků:
-Moderní tance
-Jóga
-Keramika
-Kutilská dílna
-Výtvarka
-Angličtina hrou

Počet lekcí: 10
Cena: od 1 190 Kč za 10 lekcí
Věk: 6 – 12 let
Přihlašování: do 7.3. na
webu https://www.berukrouzky.cz/…zky
Začátek lekcí: od 8.3.
Sleva: 10 % pro sourozence nebo při přihlášení na více kroužků

Jak fungují on-line kroužky:
1.Vyberte si svůj on-line kroužek
2.Vyplňte on-line přihlášku na webu
3.Pokud je na kroužek potřeba materiál -> obdržíte před 1. lekcí přes
Zásilkovnu balíček se vším všudy!
4.Pomůžeme Vám s nastavením aplikace pro on-line přenos
5.Užíváte si zábavu na jednotlivých lekcích

Bojíte se, že kroužky nemohou probíhat on-line? My jsme to již
vyzkoušeli a máme potvrzeno, že to jde! Přesto Vám pro Vaši jistotu
nabízíme GARANCI SPOKOJENOSTI – pokud se Vám nebude 1. lekce líbit,
vrátíme Vám peníze.

Přihlásit se můžete zde:
https://www.berukrouzky.cz/…zek

Nebo nám napište email o jaký online kroužek a termín máte zájem.

Uzavření školy

Uzavření školy

Výňatek z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření:

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

  • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,

b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce), s tím,

že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

  • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

Sledujte, prosím, další informace na našich stránkách, průběžně budou doplňovány.

Dotazník

Dotazník

Vážení rodiče, milí žáci

město Břeclav zpracovává strategický dokument, jehož cílem je rozvoj podmínek pro sportovní aktivity v našem městě. Předkládáme Vám dotazník, který zjišťuje, jak často sportujete, kde sportujete a jak jste spokojeni se sportovišti v Břeclavi. Žáci první až čtvrté třídy by měli vyplnit dotazník s rodiči, ostatní mohou vyplnit dotazník sami. Poznatky budou sloužit vedení města pro účely rozhodování o podpoře sportu či stavbě nových sportovišť. Dotazování je anonymní, nikde nebudete muset uvádět vaše jméno a výsledky nebudou spojovány s Vaší osobou. Dotazník je určen všem, vyplňte jej i v případě, že nesportujete. Dotazník můžete vyplnit kdykoliv od 1.do 20. března. Děkujeme za spolupráci

Odkaz na dotazník: lokalsport.cz/braclav-zaci.

Nošení roušek

Ochranné prostředky ve škole

Vážení rodiče!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

– Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Prosím Vás tímto o spolupráci.