Archiv pro rubriku: Aktuality

Dotazník

Dotazník

Vážení rodiče,

město Břeclav zpracovává strategii rozvoje školství. Cílem strategie je rozvrhnout investice v oblasti školství, zkvalitnit vzdělávání ve školách zřizovaných městem a rozvinout spolupráci v oblasti vzdělávání. Důležitou součástí zpracování je i zapojení rodičů.

Zpracovatel strategie by rád získal váš názor na základní školu, kterou navštěvuje Vaše dítě/Vaše děti, z pohledu rodičů a zejména zaznamenat vaše podněty ke zlepšení fungování školy. Chci vás proto požádat o vyplnění stručného dotazníku. Využijte prosím této příležitosti. Dotazník lze snadno vyplnit elektronicky, a to na odkazu https://1url.cz/@rodiceZS. Všechny odpovědi jsou anonymní. Dotazník prosím vyplňte do čtvrtka 20. 1. 2022. Děkuji za ochotu.

Mimořádná opatření od 3. 1. 2022

Mimořádná opatření MŠMT

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a MŠMT ČR se podmínky testování dětí a žáků ve školách mění takto:

  • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • Testování provádí vždy třídní učitel/ka.
  • Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
  • V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  • Rodič školu neprodleně informuje o výsledku PCR testu žáka.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Marcela Minaříková

ředitelka školy

Ředitelské volno

Ředitelské volno


pokud vláda ČR nebo MŠMT nestanoví jinak, bude probíhat výuka v naší škole do 21. 12. 2021.
Dne 22. 12. uděluji z organizačních důvodů ředitelské volno a od 23. 12. jsou vánoční prázdniny.
V úterý 21. 12. bude výuka dle rozvrhu hodin, nejdéle do 12.35 hodin.
Pokud bude dostatečný zájem, děti mohou být 22. a 23. 12. ve školní družině. Informace a přihlašovací lístek dostanete od paní vychovatelky Helešicové.
S pozdravem Minaříková Marcela

Opatření ministerstva zdravotnictví

Opatření ministerstva zdravotnictví

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

PROVOZ ŠKOLY A OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID-19

PROVOZ ŠKOLY A OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče,

žádáme o dodržení následujících opatření:

Každá osoba (žáci, rodiče, zaměstnanci) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest. Ve třídě, během výuky, si žáci mohou ochranný prostředek sundat.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků v termínech: 1., 6. a 9. září. Ve dnech 6. a 9. 9. přijdou žáci do školy nejpozději v 7. 45 hodin. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Po testování začne běžná výuka.

Případné testování vlastním testem je povoleno jen s asistencí zákonného zástupce a proběhne v určených prostorách na školním dvoře.

U žáků 1. – 3. třídy je povolena asistence zákonného zástupce při testování. To bude probíhat rovněž v určených prostorách na školním dvoře.

Testování nemusí podstupovat žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V následujících dokumentech se seznámíte s manuálem MŠMT. Vztahují se na základní provozní podmínky školy v souvislosti s protiepidemickými opatřeními a preventivní testování žáků.

Zahájení školního roku 2021 – 2022

Zahájení školního roku 2021 – 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně Vás všechny zdravím a doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli a nabrali nové síly do dalšího školního roku. Přeji nám všem, abychom se mohli ve zdraví ve škole potkávat a společně pracovat po celý rok. Radostně Vás očekáváme ve středu 1. září 2021.

Slavnostní zahájení pro 1. ročník začne v 9:00 v tělocvičně.

Žáci 2. – 5. ročníku zahájí školní rok ve svých třídách se svými třídními učiteli v 8:00 hodin po úvodním testování antigenními testy.

Ukončení v tento den bude v 8:45 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. končí výuka pro 1. ročník v 9.40 hodin, poté jdou děti domů nebo do školní družiny. Žáci 2. – 5. ročníku končí v 10. 45 hodin. Na oběd půjdou žáci v 10.50 hodin po jednotlivých ročnících v desetiminutových odstupech.

V pátek 3. 9. končí výuka pro 1. ročník v 10.45 hodin, pro žáky 2. – 5. ročníku v 11.40 hodin.
Na oběd půjdou žáci od 11.40 hodin po jednotlivých ročnících v desetiminutových odstupech.

Mgr. Marcela Minaříková, ředitelka školy

Ranní školní družina

Ranní školní družina

Ve školním roce 2021/2022 bude na naší škole nově otevřena ranní školní družina pro děti 1. a 2. třídy. Přihlásit dítě a získat informace můžete na tel. čísle 777 104 959 nebo na emailu minarikova@zsjnohace.cz