Archiv pro rubriku: Aktuality

Ředitelské volno

Ředitelské volno

Vážení rodiče,


z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji na pondělí 27. 9. ředitelské volno. V případě zájmu bude v provozu školní družina a to i pro děti nedružinové, avšak jen do maximální kapacity ŠD.
Obracejte se prosím na vychovatelku ŠD p. Helešicovou nejpozději do pondělí 20. 9. 2021.

Poté budou sděleny informace o provozu školní družiny.

S pozdravem Minaříková Marcela, ředitelka školy

PROVOZ ŠKOLY A OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID-19

PROVOZ ŠKOLY A OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče,

žádáme o dodržení následujících opatření:

Každá osoba (žáci, rodiče, zaměstnanci) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest. Ve třídě, během výuky, si žáci mohou ochranný prostředek sundat.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků v termínech: 1., 6. a 9. září. Ve dnech 6. a 9. 9. přijdou žáci do školy nejpozději v 7. 45 hodin. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Po testování začne běžná výuka.

Případné testování vlastním testem je povoleno jen s asistencí zákonného zástupce a proběhne v určených prostorách na školním dvoře.

U žáků 1. – 3. třídy je povolena asistence zákonného zástupce při testování. To bude probíhat rovněž v určených prostorách na školním dvoře.

Testování nemusí podstupovat žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V následujících dokumentech se seznámíte s manuálem MŠMT. Vztahují se na základní provozní podmínky školy v souvislosti s protiepidemickými opatřeními a preventivní testování žáků.

slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku

Vážení rodiče,

slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční ve středu 1. 9. 2021 v tělocvičně školy v 9:00 hodin.  Do budovy přicházejte vchodem u tělocvičny. Po krátkém zahajovacím programu se žáci přesunou spolu se svými učitelkami do tříd. Zde proběhne za přítomnosti rodičů a pedagogů screeningové testování antigenními testy a poté rodiče obdrží základní organizační informace od třídních učitelek. Ukončení se předpokládá v 10. 00 hodin.

Při vstupu do školy budou mít rodiče i děti ochrannou roušku nebo respirátor. Po testování si děti roušku mohou sundat. Do školy nebude umožněn vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Marcela Minaříková, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2021 – 2022

Zahájení školního roku 2021 – 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně Vás všechny zdravím a doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli a nabrali nové síly do dalšího školního roku. Přeji nám všem, abychom se mohli ve zdraví ve škole potkávat a společně pracovat po celý rok. Radostně Vás očekáváme ve středu 1. září 2021.

Slavnostní zahájení pro 1. ročník začne v 9:00 v tělocvičně.

Žáci 2. – 5. ročníku zahájí školní rok ve svých třídách se svými třídními učiteli v 8:00 hodin po úvodním testování antigenními testy.

Ukončení v tento den bude v 8:45 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. končí výuka pro 1. ročník v 9.40 hodin, poté jdou děti domů nebo do školní družiny. Žáci 2. – 5. ročníku končí v 10. 45 hodin. Na oběd půjdou žáci v 10.50 hodin po jednotlivých ročnících v desetiminutových odstupech.

V pátek 3. 9. končí výuka pro 1. ročník v 10.45 hodin, pro žáky 2. – 5. ročníku v 11.40 hodin.
Na oběd půjdou žáci od 11.40 hodin po jednotlivých ročnících v desetiminutových odstupech.

Mgr. Marcela Minaříková, ředitelka školy

Ranní školní družina

Ranní školní družina

Ve školním roce 2021/2022 bude na naší škole nově otevřena ranní školní družina pro děti 1. a 2. třídy. Přihlásit dítě a získat informace můžete na tel. čísle 777 104 959 nebo na emailu minarikova@zsjnohace.cz

Testování žáků

Testování žáků

Dle pokynů MŠMT budou všichni žáci testováni dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) při vstupu do školy, a to pouze testy, které má škola k dispozici. Samotestování vlastními testy nebude povoleno.

V případě, že zákonný zástupce nepovolí testování svého dítěte, nebude dítěti umožněn vstup do školy. Žák bude omluven, ale nebude mu již poskytována distanční výuka v plném rozsahu. Úkoly budou zasílány dle dohody s třídním učitelem.

Dětem, které se nezvládnou samy testovat, bude umožněno testování za přítomnosti rodičů. Tyto děti se budou testovat v tělocvičně školy, ostatní děti se otestují ve své kmenové třídě.

Instruktážní video

MZ – testování žáků ve školách

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Testování – diagram

Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. bude zahájena prezenční výuka ve škole. Děti se budou střídat dle následujícího rozpisu:

lichý týden (12. 4. – 16. 4.) 2. A, 3., 5. A, 5. B třída

sudý týden (19. 4. – 23. 4.) 1., 2. B, 4. A, 4. B třída

Během výuky musí být dodržována všechna hygienická doporučení. Děti musí mít zdravotnickou roušku (ne látkovou).

Testování žáků – bližší informace vám sdělíme ihned po doručení pokynů z MŠMT.

Vyučovat se bude dle rozvrhu, v HV se nebude zpívat, TV bude dle počasí probíhat převážně venku. Budeme se snažit zařazovat co nejvíce venkovní výuku.

Školní družina – bude v daný týden pro děti, které do školy dochází na prezenční výuku. Skupiny školní družiny budou dodržovat rozdělení do tříd jednotlivých tříd.

Stravování – bude probíhat dle rozpisu, aby se jednotlivé třídy v jídelně nesetkávaly. U stravování budou dodržovány rozestupy a přísná hygienická opatření. Žáci budou na oběd automaticky přihlášeni dle rozpisu prezenční výuky, v případě nezájmu je nutno oběd odhlásit.

Stravování na distanční výuce  – vydávání obědů do jídlonosičů od 13:00 – 13:30, je nutné se přihlásit  k odběru obědu.

Dětem IZS je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Těmto dětem je zajištěno i stravování. Rodiče informují neprodleně ředitelku školy.

Nabídka na kroužky

Nabídka online kroužků – BERU KROUŽKY.CZ

Druhy on-line kroužků:
-Moderní tance
-Jóga
-Keramika
-Kutilská dílna
-Výtvarka
-Angličtina hrou

Počet lekcí: 10
Cena: od 1 190 Kč za 10 lekcí
Věk: 6 – 12 let
Přihlašování: do 7.3. na
webu https://www.berukrouzky.cz/…zky
Začátek lekcí: od 8.3.
Sleva: 10 % pro sourozence nebo při přihlášení na více kroužků

Jak fungují on-line kroužky:
1.Vyberte si svůj on-line kroužek
2.Vyplňte on-line přihlášku na webu
3.Pokud je na kroužek potřeba materiál -> obdržíte před 1. lekcí přes
Zásilkovnu balíček se vším všudy!
4.Pomůžeme Vám s nastavením aplikace pro on-line přenos
5.Užíváte si zábavu na jednotlivých lekcích

Bojíte se, že kroužky nemohou probíhat on-line? My jsme to již
vyzkoušeli a máme potvrzeno, že to jde! Přesto Vám pro Vaši jistotu
nabízíme GARANCI SPOKOJENOSTI – pokud se Vám nebude 1. lekce líbit,
vrátíme Vám peníze.

Přihlásit se můžete zde:
https://www.berukrouzky.cz/…zek

Nebo nám napište email o jaký online kroužek a termín máte zájem.

Uzavření školy

Uzavření školy

Výňatek z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření:

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

  • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,

b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce), s tím,

že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

  • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

Sledujte, prosím, další informace na našich stránkách, průběžně budou doplňovány.