Archiv pro rubriku: Aktuality

Přihlášení do školní družiny v roce 2020

Přihlášení do školní družiny v roce 2020.

Zákonní zástupci mohou do školní družiny přihlásit své dítě na základě přihlášky a za podmínky, že dítě bude chodit do ŠD pravidelně od pondělí do pátku minimálně 2 hodiny denně.

Dítě je zapsáno do ŠD na základě přihlášky, kterou mohou zákonní zástupci předat osobně či zaslat poštou v době od 1. 6. do 30. 6. Přihláška dostane pořadové číslo a bude zaevidována. Na základě pořadového čísla bude sestaven pořadník účastníků ŠD.

Jednoznačně se dává přednost dětem z 1. tříd, jejichž zákonní zástupci pracují. (V odůvodněných případech může být přihlášeno do 30. 8. a to na základě rozhodnutí ředitelky školy). Účastníci 2. a 3. tříd budou přijímáni na základě písemné přihlášky zákonných zástupců. Účastníci z 2. tříd budou přijímáni přednostně, pokud se přihlásí do 7. 6. 2020. V případě pozdějšího přihlášení již nebude brán ohled na jejich pořadí. Žádosti lze podávat u hospodářky školy, vychovatelek ŠD nebo ředitelky školy a to pouze písemně. Jména přijatých účastníků budou zveřejněna na webových stranách školy a ve vývěsce školy nejpozději do 31. 8. 2020.

V Břeclavi dne 20. 1. 2020

Mgr. Iva Karlínová

Ředitelka školy

Stávka školy

Stávka školy

Zákonným zástupcům žáka – žákyně        

ZŠ Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvkové organizace

Břeclav dne 04. 11. 2019                               

Č. j.:      155 / 2019 – Karl

Věc:

Informace ke stávce dne 6. 11. 2019                                                      

Vážení rodiče,               

Oznamuji Vám, že dne

6. listopadu 2019 bude škola zcela uzavřena z důvodu stávky pedagogických zaměstnanců.

Pokud nebude stanoveno jinak, pravidelná výuka bude opět zahájena dne 7. 11. 2019

S pozdravem

Mgr. Iva Karlínová

ředitelka školy

Oznámení školní jídelny

Oznámení školní jídelny

Školní jídelna ZŠ Jana Noháče oznamuje rodičům žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, že od 1. 9. 2019 zvyšujeme cenu obědů o 2,- Kč v každé stravovací kategorii následovně :

7 – 10 let z 23,- Kč na 25, Kč

11 – 14 let z 25,- Kč na 27,- Kč

Svačinka z 13,- Kč na 15,- Kč

Ceny jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 107/2005 SB. o školním stravovaní.

Ke zvýšení cen jsme nuceni přistoupit z důvodu rostoucích cen potravin. Bez úpravy ceny obědů nejsme již schopni zachovat současnou kvalitu a splnit spotřební koš, což by bylo v rozporu se zákonem o školním stravování.

Kurz pro předškoláky

Kurz pro předškoláky

probíhá ve dnech: čtvrtek 30. 5., čtvrtek 6. 6. a ve středu 12. 6. 2019 vždy od 14.00 do 15.00 hodin. Prosím, napište mi na e-mail MINAMA@EMAIL.CZ, pokud se některého kurzu nezúčastníte. Děkuji.

Děti budou mít vždy přezůvky.

Ve čtvrtek 6. 6. budou mít děti svoje nůžky a pastelky. Přinesou vymalovaný list z minulé hodiny.

Večerníčkový ples

Večerníčkový ples

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 uspořádali žáci 5. třídy „Večerníčkový ples“ při příležitosti Dne matek a rozloučení se se školou. Na plese vystoupili se svým programem i žáci všech ostatních tříd. Připravili si taneční nebo hudební vystoupení na téma jednotlivých pohádek, které známe z Večerníčků. Nechyběla ani bohatá tombola a soutěžní kvízy. Nejvíce se děti vyřádily při diskotéce, kterou skvěle řídil pan Hnidák. Na fotografiích ve fotogalerii můžete vidět, že se ples vydařil.

Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

se uskuteční  2. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin

Zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Známé pohádkové postavy z večerníčků vás provedou těmi nejznámějšími pohádkami.

Náhradní termín zápisu je nutné si předem telefonicky domluvit u ředitelky školy Mgr. Ivy Karlínové (tel. 777 104 959)

K zápisu se dostaví i děti, kterým byl ve školním roce 2017/2018 povolen odklad.

K zápisu potřebujete: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 

Pangea

Vyhrál celostátní matematickou soutěž

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila již 5. ročníku matematické soutěže Pangea, která se konala pod záštitou předsedy Českého svazu vědeckotechnických společností a jednoty českých matematiků a fyziků.

Co je Pangea a jaká je její filozofie?

V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotllivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené, ale existovaly jako jeden celek nazývaný Pangea. Ten se asi před 250 milony let začal postupně rozdělovat a tvořit kontinenty až do podoby, v jaké je známe dnes.

Matematická soutěž Pangea se tímto historickým vývojem naší planety nechala inspirovat a stanovila na jeho základě svůj cíl – znovu sjednocení kontinentů. Jedná se o sjednocení a propojení milovníků matematiky, kteří v ní našli nejen užitek, ale především potěšení ze zkoumání a řešení různých matematických problémů. Pangea si dává za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého světa. Sídlo společnosti je v sousedním Německu, kde vznikla již v roce 2007. Do roku 2015 došlo ke “sjednocení” více než 490 000 účastníků.

Za naši školu soutěžili žáci 4. a 5. ročníku.

Jediný žák, který získal nad 84% bodů a postoupil do celostátního kola, byl Jan Harašta ze 4. třídy. Celostátní finále se konalo 11. 5. 2018 v Praze.

Zde se ukázal Honzíkův talent a v konkurenci 55 žáků – finalistů v kategorii žáků 4. ročníku se umístil na 1. místě. Kromě zlaté medaile získal i pohár pro absolutního vítěze. Ten se získal součtem bodů ze školního a finálového kola.

btr