Archiv pro rubriku: Aktuality

Oznámení školní jídelny

Oznámení školní jídelny

Školní jídelna ZŠ Jana Noháče oznamuje rodičům žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, že od 1. 9. 2020 zvyšujeme cenu obědů o 3,- Kč v každé stravovací kategorii následovně :

7 – 10 let 28,- Kč

11 – 14 let 30,- Kč

Svačinka 18,- Kč

Ceny jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 107/2005 SB. o školním stravovaní.

Ke zvýšení cen jsme nuceni přistoupit z důvodu rostoucích cen potravin. Bez úpravy ceny obědů nejsme již schopni zachovat současnou kvalitu a splnit spotřební koš, což by bylo v rozporu se zákonem o školním stravování.

ošetřovné


Vážení rodiče

  • žádosti o ošetřovné si můžete vyzvednout každé pondělí a středu od 8.00 do 11.00 hodin u paní Soudkové v kanceláři školy. Škola nebude v jiné dny otevřena.
  • Zápis dětí do 1. třídy bude upřesněn podle vývoje situace v ČR
  • Veškeré výlety, školy v přírodě a jiné akce, které jsme plánovali do konce školního roku, se ruší.


Stanovisko ČSSZ

Stanovisko ČSSZ – informace pro rodiče a školská zařízení

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Žádost o ošetřovné bude vydávána ve středu 11. 3. 2020 od 10.00 do 12. 00 hodin v ředitelně školy. Pokud někomu tento termín nevyhovuje, je možné se telefonicky domluvit na náhradním termínu na čísle 777 104 959.

Havárie na sociálním zařízení

Mimořádné ředitelské volno

Vážení rodiče,

ve škole došlo k havárii na sociálním zařízení. Vzhledem k nutným bouracím pracím dávám žákům dne 6. 3. 2020 volno ředitelky školy. Dále práce budou probíhat za provozu školy. V případě, že by nastaly neočekávané změny, budete dopředu informováni. Z tohoto důvodu je zastaven i provoz školních družin.

Děkuji Vám za pochopení. Mgr. Iva Karlínová, ředitelka školy

Přihlášení do školní družiny v roce 2020

Přihlášení do školní družiny v roce 2020.

Zákonní zástupci mohou do školní družiny přihlásit své dítě na základě přihlášky a za podmínky, že dítě bude chodit do ŠD pravidelně od pondělí do pátku minimálně 2 hodiny denně.

Dítě je zapsáno do ŠD na základě přihlášky, kterou mohou zákonní zástupci předat osobně či zaslat poštou v době od 1. 6. do 30. 6. Přihláška dostane pořadové číslo a bude zaevidována. Na základě pořadového čísla bude sestaven pořadník účastníků ŠD.

Jednoznačně se dává přednost dětem z 1. tříd, jejichž zákonní zástupci pracují. (V odůvodněných případech může být přihlášeno do 30. 8. a to na základě rozhodnutí ředitelky školy). Účastníci 2. a 3. tříd budou přijímáni na základě písemné přihlášky zákonných zástupců. Účastníci z 2. tříd budou přijímáni přednostně, pokud se přihlásí do 7. 6. 2020. V případě pozdějšího přihlášení již nebude brán ohled na jejich pořadí. Žádosti lze podávat u hospodářky školy, vychovatelek ŠD nebo ředitelky školy a to pouze písemně. Jména přijatých účastníků budou zveřejněna na webových stranách školy a ve vývěsce školy nejpozději do 31. 8. 2020.

V Břeclavi dne 20. 1. 2020

Mgr. Iva Karlínová

Ředitelka školy