Základní škola Jana Noháče

Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace

Informace o školní družině

Ve školním roce 2022 – 2023 otvíráme nově 3 oddělení školní družiny.

Ranní školní družina

O Vaše děti se postaráme od 6.40 hodin do 7.40 hodin, kdy děti přejdou do své kmenové třídy. O děti se postarají naše vychovatelky a asistentky.

Odpolední školní družina

V letošním školním roce nemá naše ŠD pro zvýšený počet tříd samostatné prostory. První oddělení je umístěno v 2. A třídě, v menší budově školy, druhé oddělení můžete najít v hlavní budově školy ve třídě 1. B a třetí oddělení je v 1. A třídě rovněž v hlavní budově školy. Všechna oddělení mají potřebné vybavení a mohou ke své činnosti využívat  tělocvičnu, nové školní hřiště a ostatní části školního dvora, včetně venkovní učebny.

Činnost školní družiny vychází ze ŠVP pro ŠD, vypracovaných projektů, měsíčních plánů.

Ve školním roce 2022-2023 má naše školní družina celkem 75 účastníků z 1., 2., 3. a 4. třídy, což je i celková maximální povolená kapacita.

 1. oddělení: vychovatelka Šárka Helešicová 
 2. oddělení: vychovatelka Lenka Šošková
 3. oddělení: vychovatelka Miroslava Předínská

Provozní doba odpolední družiny je od 11:40 do 16:00 hodin.

Do ŠD  přichází účastníci  s třídní učitelkou nebo posledním vyučujícím.

Společně s vychovatelkou  odchází na oběd, po kterém zajišťují vychovatelky odpolední zaměstnání.

Do zájmových kroužků se odchází s vedoucím kroužku, který účastníky  opět po skončení  kroužku přivádí zpět do ŠD.

Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčně, platí se pololetně předem, lze jej  zaplatit i na celé období školního roku. Poplatek zaplatíte převodem z účtu (je nutné mít přidělený VS pro platbu – v kanceláři školy).

Samostatné odchody ze školní družiny se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.

Dřívější samostatné odchody jsou možné pouze v nezbytných případech, na základě písemné omluvenky v Edupage, nebo na formuláři. Ten je k dispozici na webových stránkách školy ( školní družina). Omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Respektujte, prosím, program dětí v ŠD, který narušíte odebíráním dítěte mimo stanovený čas. 

Na ústní vzkazy, telefonáty, SMS zprávy nesmí vychovatelky ze ŠD uvolňovat. Pokud je uveden odchod v doprovodu, mohou děti vyzvedávat pouze osoby uvedené na zápisním lístku.

 • Základní škola Jana Noháče,
  Břeclav, Školní 16,
  příspěvková organizace

 • Školní 16, 690 03 Břeclav
 • IČO: 60680539
 • Číslo účtu: 6338651/0100
 • zřizovatel: město Břeclav
 • datová schránka: 9PBMDVG

Mgr. Marcela Minaříková

Ředitelka školy

+420 515 518 460
+420 777 104 959
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lenka Soudková

Asistentka školy

+420 515 518 461
+420 774 410 495
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.