Dotazník pro rodiče

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

Během 2. pololetí měli rodiče možnost vyjádřit se pomocí anonymního dotazníku k tomu, jak jsou spokojeni či nespokojeni s naší školou. Výsledky tohoto dotazníku jsou zpracovány v příloze.

Dotazník – vyhodnocení