Oznámení školní jídelny

Oznámení školní jídelny

Školní jídelna ZŠ Jana Noháče oznamuje rodičům žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, že od 1. 9. 2019 zvyšujeme cenu obědů o 2,- Kč v každé stravovací kategorii následovně :

7 – 10 let z 23,- Kč na 25, Kč

11 – 14 let z 25,- Kč na 27,- Kč

Svačinka z 13,- Kč na 15,- Kč

Ceny jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 107/2005 SB. o školním stravovaní.

Ke zvýšení cen jsme nuceni přistoupit z důvodu rostoucích cen potravin. Bez úpravy ceny obědů nejsme již schopni zachovat současnou kvalitu a splnit spotřební koš, což by bylo v rozporu se zákonem o školním stravování.