Podávání informací o žákovi

Vážení rodiče,

informace o Vašem dítěti (klasifikace, zadávání úkolů apod.) mohou třídní učitelé a ostatní pedagogové podávat pouze v době mimo vyučování, mimo dohledy, pracovní a jiné schůzky tzn.:

po předchozí domluvě ráno od 7,30 do 7,50 hod., nebo

v individuálních hodinách (tzn. v hodinách, na kterých se spolu dohodnete), nebo

na třídních schůzkách, pokud se na jejich organizaci dohodnou zákonní zástupci a třídní učitel na první třídní schůzce v září.

V opačném případě pedagogové nemusí zákonnému zástupci vyhovět. Toto opatření se vydává z důvodu ochrany a bezpečnosti žáků.