Historie

J.nohac

Základní škola Jana Noháče v Břeclavi je škola neúplná a je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT ze dne 27. 10. 1996. Avšak škola má již svoji dlouholetou tradici – byla založena v roce 1869 a do dnešního dne je jednou z úspěšnějších ve městě Břeclav.

Zpočátku byla škola jednotřídní, roku 1874 byla rozšířena na dvojtřídní, r. 1887 po provedené přístavbě byla rozšířena na trojtřídní, 1890 na čtyřtřídní a v roce 1907 na pětitřídní. Jelikož chyběly třídy, byla r. 1905-6 ve školní zahradě ve spojení se starou školou postavena nová jednopatrová školní budova o čtyřech učebnách a kabinetě.

V roce 1938 před okupací byla ve Staré Břeclavi v provozu smíšená obecná škola s 10 třídami a 390 žáky. Ředitelem školy byl pan Josef Tuhela.

Od roku 1907 působí v Břeclavi Jan Noháč. Patří mezi nejvýznamnější osobnosti období dovršení národního obrození v Břeclavi. Narodil se 22. 6. 1867 v Butovicích u Prahy a na Břeclavsko přišel jako mladý výpomocný učitel. 1. 9. 1911 je jmenován řídícím učitelem ve Staré Břeclavi. V období 1. světové války prokázal svůj nebojácný postoj při prosazování práv českého obyvatelstva. Dne 14. 4. 1915 byla totiž vojenskou justicí uzavřena česká obecná škola Komenského v Poštorné, která byla tehdy součástí Dolních Rakous. Řídící učitel A. Kuběna byl zatčen a odsouzen za velezradu. Jan Noháč nabídl pomoc a přijal 104 poštorenských dětí na svou školu ve Staré Břeclavi. Zřídil pro ně i útulnu, kde se děti stravovaly a bydlely po celý týden. Tak až do konce války našly děti útočiště na obecné škole ve Staré Břeclavi.

Po mnichovském diktátu byl 8. října 1938 nucen opustit svou milovanou Břeclav, ale nevrací se do rodné Prahy. Usadil se v nedalekých Hruškách. Válečná léta prožil Jan Noháč v Lužicích na Hodonínsku. Dočkal se osvobození Břeclavi a návratu do ní, ale brzy poté, 10. 1. 1946 zemřel v Brně.

Jan Noháč se svým životem i dílem zařadil mezi nejpřednější činitele českého školství a národopisu na slováckém Podluží. Nezapomenutelná je především jeho neúmorná a nikdy nekončící práce pro rozvoj českého školství na Břeclavsku.