NEPZ – nejbohatší ekosystémy planety Země

Boreální lesy – přednáška NEPZ

16. 11. 2017 se konala další beseda s promítáním z cyklu Prales dětem, tentokrát na téma – Boreální lesy. Dozvěděli jsme se, co jsou to boreální lesy, kteří živočichové a rostliny theessaywriter.net/ v nich žijí. Jako vždy na konci přednášky proběhla soutěž, ve které si žáci mohli ověřit, co všechno si zapamatovali.

 

Ledovce – přednáška NEPZ

29. 3. proběhla na naší škole další přednáška v rámci projektu NEPZ, tentokrát na téma ledovce. Dozvěděli jsme se na ní, jak ledovce vznikají, proč jsou důležité pro Zemi, kteří živočichové v blízkosti ledovců žijí.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

 

Za sběr papíru a dary jsme nashromáždili 4 045 Kč!!!

Všem sběračům i dárcům děkujeme. Peníze budou použity na záchranu deštného pralesa.

Děti pralesům – sběr papíru je prodloužen na neurčito!!!

Poslední týden před vánočními prázdninami proběhne na naší škole sběrová akce. Jsme už druhým rokem partnerskou školou projektu NEPZ – NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ (více info na webu školy či www.nepz.cz) a rozhodli jsme se také zapojit do jejich dlouhodobé akce Děti pralesům. Akce směřuje k záchraně desítek či stovek hektarů deštného pralesa na Sumatře ohroženého pytláctvím a ilegálním dřevorubectvím. Odkoupení 1m2 stojí 9 Kč a my chceme pomoci sběrem papíru, jehož výtěžek best cover for weber charcoal grill pošleme na konto společnosti NEPZ.

Můžete tedy doma sbírat papír (papír není nutné třídit) a papír přinést do školy.  Je možno přispět i finanční hotovostí.

 

Jsme partnerskou školou projektu NEPZ

Od prosince 2014 je naše škola zapojena do projektu NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ. Jelikož se nám úvodní setkání s tvůrci projektu velmi líbilo, stali jsme se jejich partnerskou školou. Což znamená, že se 2x ročně zapojíme do přednášek o ekosystémech naší planety a poznávání divoké přírody a zvířat.

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ (NEPZ) je výchovně vzdělávací projekt, který vede děti, žáky a studenty  k pochopení významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a nutné ochraně. Projekt NEPZ přímo spolupracuje se spolkem Prales dětem a podporuje provoz české soukromé přírodní rezervace Green Life na Sumatře v Indonésii. Green Life se zabývá ochranou deštného pralesa, záchranou zvířat z černých trhů, vzděláváním dětí a organizací proti pytláckých hlídek v národním parku Leuser. Děti, žáci a studenti partnerských škol jsou tak přímo zapojeni do ochrany světového přírodního dědictví deštných pralesů a do záchrany ohrožených druhů zvířat.

Více informací najdete na http://nepz.cz/ .

1-9PC102341