2. A třída

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Minaříková pastelka1
Počet žáků:     18

Rozvrh hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.50 – 13.35
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek