3. třída

Třídní učitel: Mgr. Lumír Reichmann pastelka1
Počet žáků:19

Rozvrh hodin
1. 2. 3. 4. 5. 6.
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.55 – 13.40
Pondělí ČJ AJ M VV ČJ čtení
Úterý ČJ ČJ M ČaJS TV
Středa ČJ AJ M PV ČJ čtení
Čtvrtek ČJ ČJ čtení ČaJS TV M
Pátek AJ M ČJ HV