2. třída

Třídní učitel: Mgr. Lumír Reichmann pastelka1
Počet žáků:  19
Seznam žáků:

Rozvrh hodin
1. 2. 3. 4. 5. 6.
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.55 – 13.40
Pondělí  ČJ ČJ  M  VV
Úterý  ČJ  ČJ  M  ČaJS
Středa  ČJ  ČaJS  M  TV  ČJ
Čtvrtek  ČJ  ČJ  M  HV
Pátek  TV  ČJ  M  PV