2. třída

Třídní učitel: Mgr. Lumír Reichmann pastelka1
Počet žáků: 21

Rozvrh hodin
1. 2. 3. 4. 5. 6.
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.55 – 13.40
Pondělí  ČJ ČJ  M  ČaJS TV
Úterý  ČJ  M  AJ  HV ČJ čt
Středa  ČJ  M  TV  ČaJS
Čtvrtek  ČJ  ČJ čt  M  PV
Pátek  ČJ  M AJ  VV