1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Hromková pastelka1
Rozvrh hodin:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.45 – 13.30
Pondělí
Úterý VV
Středa
Čtvrtek
Pátek