Co se děje ve ŠD

PROJEKTY ŠD          Školní rok 2017-2018

„STRAŠIDEL SE NEBOJÍME“ projekt ročních období

MOTIVACE: zlo, jeho podoby a „co s ním…“

CÍL: seznámení s tradicemi, rozlišení dobra x zla, skutečnost x pohádka

PODZIM:

„HELOUDÝN“

Doba trvání: týdenní projekt

*Začínáme zdobením dýní– dýně „na různý způsob“, dýňová strašidýlka, *hrad z velké dýně- dozdobení

*Vyrábíme duchy, netopýry, pavouky z papíru i přírodního materiálu

*Náměty kreslíme, vystřihujeme, lepíme

*Zdobíme prostory ŠD i chodby

*Námětové kreslení, hry

*Pomáháme při výzdobě prostor

*ZÁVĚREČNÁ AKCE: „HELOUDÝNSKÉ ODPOLEDNE“ v maskách plné her a soutěží v tělocvičně školy zakončené „DĚTSKOU TOMBOLOU“

 ZIMA:

Doba trvání: týdenní projekt

„ČERTÍKU, ČERTÍKU…“

*Zaměříme se na čerty a vše co se s nimi pojí…

*Družinová výtvarná soutěž:,, ČERT, Mikuláš, Anděl“- zpracování různou

technikou- vyhlášení jako celoškolní akce, vystavení v prostorách před ŠD a průchozí chodby ke školní jídelně

*Čteme, sledujeme, posloucháme,, čertovské pohádky“

*Čertíky kreslíme, vyrábíme…

*Připravujeme výzdobu, námětovou hostinu

*“Čertovský vtipálek“ s překvapením

*ZÁVĚREČNÁ AKCE:,, ČERTOVSKÉ ŘÁDĚNÍ“ v tělocvičně:,, čertovské hry a soutěže“

JARO:

Doba trvání: týdenní projekt

TÝDEN ČAR A KOUZEL“ 

*Zahájíme soutěží,, Babka kořenářka“ aneb ochutnávka poslepu

*Pokračujeme:,, Kouzelnické okénko“ aneb děti dětem

*Připravujeme se na závěrečnou akci:

Námět: Filipojakubská noc, sabat, druhy čarodějnic, kouzlení…

Výtvarné podněty: čarodějnice v pohádkách (oči, nos, vlasy…), příprava kostýmů, líčení…

Výtvarné práce: výroba čarodějnic, netopýrů hadů, pavouků,

                           čarodějnice a čaroděje kreslíme,

                          BRIKULAJDA XV. – skupinová práce

Hudební podněty: nepříjemné a strašidelné zvuky, hluk, bubínky, vařečky…

Hry a tance: nacvičujeme ČARODĚJNÉ KOLO, veselé tanečky

*Chystáme hostinu, mícháme,, lektvary“…

*ZÁVĚREČNÁ AKCE: „ DRUŽINOVÝ SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ“ na školním dvoře s veselými hrami a soutěžemi

 1. PROJEKTY ŠD 2016-2017

Název projektu: „ZÁHADA ZAMČENÝCH POKOJŮ“

Délka trvání: celoroční, rozpracován pro jednotlivé měsíce školního roku, každému měsíci
přísluší jeden barevný klíč k „odemčení pomyslného pokoje“

Počet pokojů a barevných klíčů: 10

ZÁŘÍ: POKOJ VZPOMÍNEK
ŘÍJEN: POKOJ KAMARÁDSTVÍ
LISTOPAD: POKOJ USÍNAJÍCÍ PŘÍRODY
PROSINEC: POKOJ VÁNOČNÍ POHODY
LEDEN: POKOJ PLÝ POHÁDEK
ÚNOR: POKOJ MALÝCH ZVÍDÁLKŮ
BŘEZEN: POKOJ PROBOUZEJÍCÍHO SE JARA
DUBEN: DOPRAVNÍ POKOJ
KVĚTEN: POKOJ LÁSKY KE ZVÍŘÁTKŮM
ČERVEN: POKOJ HER A SOUTĚŽÍ

Motivace:

Poznávání dosud,, zamčených pokojů“, ve kterých se skrývá tajemství, které budeme
postupně odhalovat. Abychom získali příslušný barevný klíč k pomyslným pokojům,
musíme nasbírat dostatečné množství bodů plněním nejrůznějších zábavných úkolů.
Jestliže se nám v průběhu školního roku podaří získat klíče všech barev a tím
,,odemknout“ všechny pokoje – vydáme se hledat družinový poklad.

Cíl:

*komunikace ve skupině, otevřené a přiměřené vyjadřování pozitivních i negativních
prožitků
*vzájemné respektování a tolerance
*umění vcítit se do pocitů svého kamaráda, ochota pomoci
*zvládnutí konfliktních situací

Projekty ŠD 2015-2016

ProjektyŠD 2014-2015

2.  AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY – školní rok 2016 – 2017

AKCE ŠD 2016-2017