Informace o školní družině

V letošním školním roce nemá naše ŠD pro zvýšený počet tříd samostatné prostory. První oddělení je umístěno společně se třídou 1. B v menší budově školy, druhé oddělení můžete najít v hlavní budově školy ve třídě 2. A. Obě oddělení mají potřebné vybavení a mohou ke své činnosti využívat  tělocvičnu, nové školní hřiště a v blízké době i ostatní části školního dvora, které se budou ještě upravovat.

 Činnost školní družiny vychází ze ŠVP pro ŠD, vypracovaných projektů, měsíčních plánů.

Ve školním roce 2020-2021 má naše školní družina opět 2 oddělení s celkovým počtem 50 účastníků z 1. a 2. třídy.

  1. oddělení: vychovatelka Miroslava Předínská E-mail: m.predinska@gmail.com
  2. oddělení: vychovatelka Mgr. Světlana Varmužová E-mail: s.varmuzova@seznam.cz

                                                                                  Mobil ŠD: 730 513 555

Provozní doba ŠD je od 11:40 do 16:00 hodin.

Do ŠD  přichází účastníci  s třídní  učitelkou nebo posledním vyučujícím.

Společně s vychovatelkou  odchází na oběd, po kterém zajišťují vychovatelky odpolední zaměstnání.

Do zájmových kroužků se odchází s vedoucím kroužku, který účastníky  opět po skončení  kroužku přivádí zpět do ŠD.

Poplatek za ŠD činí 100,-Kč měsíčně, platí se pololetně předem (500 Kč na dané pololetí), lze jej  zaplatit i na celé období školního roku. Poplatek vybírá vychovatelka Miroslava Předínská.

Oddělení školní družiny se každý den spojují v 15:00 hodin

Od 15:00 do 16:00 se vyzvedává:

PO:  1. oddělení

ÚT:  2. oddělení                         Na 1. oddělení zvoňte na zvonek u školní jídelny.

ST:  2. oddělení                         Na 2. oddělení zvoňte na zvonek u hlavního vchodu.

ČT:  2. oddělení

PÁ:  1. oddělení

Odchody ze ŠD

Samostatné odchody ze školní družiny se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.

Dřívější samostatné odchody jsou možné pouze na základě písemné omluvenky, která musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Formulář omluvenky je k dispozici na webových stránkách školy ( školní družina).

Na ústní vzkazy, telefonáty, SMS zprávy nesmí vychovatelky ze ŠD uvolňovat. Pokud je uveden odchod v doprovodu, mohou vyzvedávat pouze osoby uvedené na zápisním lístku.