Poznámky

Ředitelské volno

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, vyhlašuji na čtvrtek 5. 5. 2022 pro žáky volný den (ředitelské volno). Pro žáky navštěvující školní družinu nabízíme provoz ŠD od 8.00 do 16.00 hodin, pro ostatní žáky pak v době od 8:00 – 12:00. Na svačinu a oběd mají nárok děti přihlášené v tento den do dopolední nebo odpolední školní družiny.
Ředitelské volno vyhlašuji z důvodu školení pedagogických pracovníků – učitelů. Omlouvám se tímto za komplikace, bohužel školení nelze uskutečnit v době prázdnin.
Minaříková Marcela, ředitelka školy

Přijatí žáci do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

žáci s registračními čísly

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89.

jsou přijati od školního roku 2022/2023 k základnímu vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace.

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal dne 12. 4. 2022 prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích a webových stránkách školy. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Školní 16, Břeclav 3 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Břeclav dne 19. 4. 2022

Mgr. Marcela Minaříková         

ředitelka školy

Opatření ministerstva zdravotnictví

Opatření ministerstva zdravotnictví

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Nabídka na kroužky

Nabídka online kroužků – BERU KROUŽKY.CZ

Druhy on-line kroužků:
-Moderní tance
-Jóga
-Keramika
-Kutilská dílna
-Výtvarka
-Angličtina hrou

Počet lekcí: 10
Cena: od 1 190 Kč za 10 lekcí
Věk: 6 – 12 let
Přihlašování: do 7.3. na
webu https://www.berukrouzky.cz/…zky
Začátek lekcí: od 8.3.
Sleva: 10 % pro sourozence nebo při přihlášení na více kroužků

Jak fungují on-line kroužky:
1.Vyberte si svůj on-line kroužek
2.Vyplňte on-line přihlášku na webu
3.Pokud je na kroužek potřeba materiál -> obdržíte před 1. lekcí přes
Zásilkovnu balíček se vším všudy!
4.Pomůžeme Vám s nastavením aplikace pro on-line přenos
5.Užíváte si zábavu na jednotlivých lekcích

Bojíte se, že kroužky nemohou probíhat on-line? My jsme to již
vyzkoušeli a máme potvrzeno, že to jde! Přesto Vám pro Vaši jistotu
nabízíme GARANCI SPOKOJENOSTI – pokud se Vám nebude 1. lekce líbit,
vrátíme Vám peníze.

Přihlásit se můžete zde:
https://www.berukrouzky.cz/…zek

Nebo nám napište email o jaký online kroužek a termín máte zájem.

Objednávání obědů

Objednávání obědů

Upozorňujeme rodiče, že mohou nastat potíže při objednávání svačinek nebo obědů. Závada je v objednávacím programu od externího dodavatele a na jejím odstranění se pracuje. Omlouváme se za komplikace. Po dobu závady můžete objednávat obědy i telefonicky na čísle 774 410 495 nebo emailem: soudkovalenka@email.cz.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

ošetřovné

Ošetřovné

Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně. Potvrzení školy bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Případné dotazy: soudkovalenka@email.cz, tel. 774410495