Základní škola Jana Noháče

Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2023 - 2024

R O Z H O D N U T Í

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

1.            8796425

2.            3126459

3.            2867594

4.            4615785

5.            5245686

6.            3118926

7.            1816938

8.            1932695

9.            2189573

10.         2814581

11.          3175248

12.         4585162

13.         3791512

14.         9873653

15.         2146957

16.         2473386

17.         5115364

18.         8791464

19.         3198295

20.         8389374

21.         5479496

22.         9487339

23.         9532376

24.         2858496

25.         3661452

26.         7513665

27.         4579681

28.         1543729

29.         2326994

30.         2782479

31.         3147596

32.         3563785

33.         2587149

34.         4123957

35.         4712689

36.         6327954

37.         8449731

38.         3879149

39.         3974467

40.         3957148

41.         9672337

42.         6737461

43.         3488615

 

jsou přijati od školního roku 2023/2024 k základnímu vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace.

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal dne 12. 4. 2022 prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích a webových stránkách školy. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Školní 16, Břeclav 3 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Břeclav dne 20. 4. 2023                                        Mgr. Marcela Minaříková       

ředitelka školy

  • Základní škola Jana Noháče,
    Břeclav, Školní 16,
    příspěvková organizace

  • Školní 16, 690 03 Břeclav
  • IČO: 60680539
  • Číslo účtu: 6338651/0100
  • zřizovatel: město Břeclav
  • datová schránka: 9PBMDVG

Mgr. Marcela Minaříková

Ředitelka školy

+420 519 371 057
+420 777 104 959
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lenka Soudková

Asistentka školy

+420 519 371 057
+420 774 410 495
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.